UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *     UWAGA! Pierwsza konsultacja rehabilitacyjna i integracji sensorycznej GRATIS !!!        * * *               

Terapia ręki

Ręce służą nam do badania i poznawania świata. Dotykamy, czujemy, gestykulujemy. Są przewodnikiem w procesie uczenia się, umożliwiają rozwój, pozwalają nabywać różne umiejętności. Za pomocą rąk, kontaktujemy się z bliskimi, wyrażamy emocje, potrafimy rysować, pisać……
Jednak ręce nie potrafią działać samodzielnie. Na stałe powiązane są z tułowiem, dzięki któremu mają stabilizację potrzebną podczas wykonywania mniej lub bardziej precyzyjnych ruchów.
Ręka funkcjonuje w ścisłej korelacji ze wzrokiem, czego efektem jest doskonała koordynacja wzrokowo- motoryczna.

Ręce działają harmonijnie dzięki kontroli wyższych ośrodków korowych, którym ręka podlega.

Terapia ręki opiera się na rozwoju psychomotorycznym.
Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo, zaczynając od głowy przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłonią. Najpierw rozwijają się ruchy duże, następnie małe, bardziej precyzyjne.
Opanowywanie czynności motorycznych podlega etapom rozwojowym.
Początkowo dziecko osiąga umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowe,  wraz z którymi doskonali się sprawność małej motoryki. Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych.

Terapia ręki ma na celu  usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnej i grafomotoryki.


Prosimy o zapisy telefoniczne - tel. 0-512 157 999.
Czynne 7 dni w tygodniu.